last update

of  this page 

 02/04/2024 10:05

                                                 

   click on the logo above

 to see last update date

of each individual page

 

    

HOME
PHOTOGALLERY

TRAFFIC

(CURRENT MONTH)

TRAFFIC ALL
AEROgasms
Belgian Civil Register
Belgian Military Aviation
About ASA
What we stand for
The Aviator Lounge
Contacts
How to join ASA?
PUBLICATIONS
ASA magazines

Belgian Civil Register

SALES
ASA publications
Others
AGENDA
Airshows
Antwerp Aviation Fair
REVIEWS
Books
MISCELLANEOUS
Looking For
Links
GDPR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ROYAL AVIATION SOCIETY of

ANTWERP vzw

 

Antwerp Int'l Airport

Box 38

2100 Antwerpen

BELGIUM

O.N. 0412.585.144

RPR Antwerpen

Wie… Wat… Waar… ???

Dit is een rubriek die we sinds begin dit jaar maandelijks proberen te brengen in BCARG Newsletter. Dit maandelijkse tijdschrift uit de A.S.A.-stal is reeds aan zijn 38e jaargang toe. Sinds begin van dit jaar verspreiden we dit tijdschrift in digitale vorm.
Binnen deze rubriek brengen we allerlei zaken die een link hebben met de Belgische civiele luchtvaart en waar we ons vragen bij stellen.
De niet-opgeloste zaken vind u ook op deze webpagina. Hebt u het antwoord (of een andere opmerking) dan mag u reageren via bcarg@asa-be.com.
Heb u interesse in BCARG Newsletter ga dan na button ‘ASA magazines’ op de homepage van deze website. Daar vind u een voorbeeld van dit maandelijkse digitale tijdschrift

The ‘Who… What… Where… ???’

This section is published in our monthly magazine BCARG Newsletter.
This publication exists for 38 years already and has changed to a digital publication earlier this year.
In this section we bring different topics with a Belgian civil aviation background on with more info is requested.
The open issues are also published on this webpage. Do you have the answer (or other remarks) please contact us via bcarg@asa-be.com
If your are interested in BCARG Newsletter (published in Dutch) then take a look under the button ‘ASA magazines’ on the homepage of this website, where you will find a sample copy.

   

14/03/2024
Wie kan ons iets vertellen over het incident dat beschreven werd ‘Gazet van Antwerpen’ van 29.07.48. Het gaat om een Engels toestel dat een noodlanding maakte te Scheldewindeke.

We are looking for details of the U.K. registered aircraft that made a precautionary landing at Scheldewindeke due to fuel starvation. The article was published in the Antwerp newspaper ‘Gazet van Antwerpen on 29.07.48

 

De foto hieronder is gemaakt het ‘oude’ (lees : eerste ) vliegveld van Luik/Bierset. We zoeken naar de datum van het evenement waar deze foto gemaakt werd en ook om welk evenement het juist ging.
Op basis van de in- en afschrijvingsdatum van het toestel met de kortste Belgische carriè weten we dat de datum tussen 17.04.48 en 26.02.52 moet liggen.
Wie weet iets meer ?

The picture below was taken at the ‘old/first’ airport at Liège/Bierset. We are interested in the date the picture was taken and also the event that took place at that moment.
Based in the registration and cancellation date of the aircraft with the shortest Belgian career on the picture we know it was taken between 17.04.48 and 26.02.52.
Who has more info or the answers ?
14/11/2023
We zoeken meer gegevens over het toestel dat betrokken was in een noodlanding in Spanje. Het verscheen in Gazet van Antwerpen van 11/12/1967. We zijn ook niet echt zeker dat het om een Belgisch geregistreerd toestel gaat. Alle info, hoe minimaal ook, is welkom

We are looking for more info regarding the aircraft involved in an incident in Spain, mentioned in a newspaper article. It was published in Gazet van Antwerpen of 11/12/1967. For those of you who do not speak or understand Dutch a brief summary :

“The aircraft involved made a precautionary landing on a highway between Alicante and Valencia. The pilot was a Belgian national living in Amsterdam. Only one of the aircraft wings was damaged.”

Thanks for your reaction !

18/09/2023
We zoeken info omtrent de zwever op bijgaande foto. Op de achterzijde van de foto staat ‘Sabca-Kassel – François de Souvage – Verviers’
Het is wellicht een zwever uit het interbellum die nooit officieel ingeschreven werd.
Maar wellicht kan iemand ons toch vertellen wat het juiste type is, Waar het actief was (wellicht te Verviers, maar niet echt zeker) en wie is Franc
çois de Souvage ?

We are looking for more information on the glider in this photo. On the back of the photo we found ‘Sabca-Kassel – François de Souvage – Verviers’
It is, almost certainly, a glider that was operated during the Interbellum and so never officially registered
But we are looking for more information. Can someone confirm the aircraft-type. Where was it flown from (Verviers or another airfield ?) and who is François de Souvage ?

 

14/04/2023
We hebben weer een vraag ivm een krantenknipsel uit Gazet Van Antwerpen van 12.01.1955.
Het gaat over een voorzorgslanding met een Sabena helikopter. We zijn kwasi zeker dat het om een Sikorsky S.55 gaat. Het toestel was hoogstwaarschijnlijk onbeschadigd en het euvel was snel verholpen zodat het vermoedelijk een paar uren later al verder vloog. Toch haalde dit de krant en wij willen uiteraard graag weten om welk toestel het gaat.

We have an additional question regarding a newspaper article published in Gazet Van Antwerpen on 12.01.1955.
It covers a precautionary landing of a Sabena helicopter. We are convinced that it was a Sikorsky S.55. Almost certainly the aircraft remained undamaged and the technical problem was solved within hours. So the helicopters probably left after a short period. But… we would like to know the identity of this machine.

13/03/2023
Wie zijn deze mannen ?
Het toestel, de OO-AKM, is een DH.60M Moth die tussen 02.10.29 en de start van Wereldoorlog II in ons land actief was voor vier verschillende eigenaars.
Antwoord aan :
bcarg@asa-be.com

Who are these two men?
The aircraft, OO-AKM, is a DH.60M Moth that was active in Belgium from 02.10.29 till the outbreak of World War II. It had four consecutive Belgian owners.

Answers to :
bcarg@asa-be.com

 

 

   
13/03/2023
Deze vraag gaat over een (vermoedelijk Frans geregistreerde) ballon van de eveneens Franse constructeur Chaize.
Hij droeg “Charlotte aux fraises” titels op de rode envelop en was aanwezig op een ballonmeeting, destijds georganiseerd door de ULB te Brussel ergens einde de jaren 80 of begin 90. We kennen vraag de registratie.
Antwoorden aan :
bcarg@asa-be.com

This question is a request for the identity of this hot air balloon. It is constructed by Chaize and, almost certainly, French registered.
It carried “Charlotte Aus Fraises”-titles and was noted at an event organised at the ULB (Brussels University) in the late eighties or early nineties.
Answers to :
bcarg@asa-be.com

Deze ballon werd geidentificeerd als de Chaize CIS 2000 F13 – F-GCKD met c/n 12

This hot air balloon was identified as the Chaize CIS 2000 F13 – F-GCKD with c/n 12

 
   

 

 

 

Please contact the webmaster if you have any remarks/suggestions about this website.

MESSAGE TO OUR CORRESPONDENTS

PLEASE DO NOT SEND US PHOTOGRAPHS THAT HAVE BEEN DOWNLOADED FROM OTHER SITES, BUT SOLELY USE YOUR OWN MATERIAL (or a friend's in which case, please mention his/her name).

USING MATERIAL OF OTHERS WITHOUT THEIR CONSENT, IS A POLICY THAT WE NEITHER SUPPORT NOR APPRECIATE.

ASA can not be held responsible in case this might nevertheless happen. In such case the owner of the picture is requested to contact the webmaster (with proof of the ownership or referral to the original website) so that we can come to a mutual agreement.

Copyright ASA 2014